DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani: istorijat

Istorijat

 

Dom zdravlja Žitište je osnovan 10.06.1964. godine. Tada su u sastav Doma zdravlja ulazile samo ambulante po okolnim selima koja su činila opštinu Žitište.

U ambulantama su radili lekari i medicinske sestre, a većina sela imala je i svog zubnog lekara. Specijalisti ginekologije, pneumofiziologije i pedijatarije su dolazili iz Zrenjanina. Apoteke su bile samostalne sve do 1970. godine, kada i one ulaze u sastav Doma zdravlja.

Posle 1970. godine svi domovi zdravlja na teritoriji Srednjeg banata ulaze u sastav Medicinskog centra, zajedno sa Zrenjaninskom bolnicom, Zavodom za zdravstvenu zaštitu i Plućnom bolnicom.

Godine 1990. dolazi do rasformiranja Medicinskog centra i Doma zdravlja Žitište postaje samostalan. Za razliku od starog Doma zdravlja, sadašnji poseduje sve specijalističke službe koje mu pripadaju u okviru primarne zdravstvene zaštite i za svaku službu svog specijalistu. Danas Dom zdravlja Žitište spada u red boljih Domova zdravlja u našoj zemlji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |