DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani : foto galerija

Foto galerija

Likovni i literarni konkurs 2016. Tema : Neću nikotin hoću vitamin
Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste
Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste  
     

Likovni i literarni konkurs 2015. Tema : Neću nikotin hoću vitamin
Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste
Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste
Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste

 

Kontinuirana medicinska edukacija i Likovni i literarni konkurs 2014.
Ambulanta Banatski Dvor Ordinacija Ordinacija
Ordinacija    

 

Dom zdravlja Zitiste
Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste
Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste
Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste Dom zdravlja Zitiste

 

Ambulanta Itebej
Ambulanta Itebej Apoteka Itebej Ordinacija
Ordinacija Ordinacija Decija_stom

 

Ambulanta Banatsko Karađorđevo
Ambulanta Banatsko Karađorđevo Apoteka Banatsko Karađorđevo Apoteka Banatsko Karađorđevo
Ordinacija Ordinacija Soba za intervencije
Katoteka Katoteka  

 

Ambulanta Banatski Dvor
Ambulanta Banatski Dvor Ordinacija Ordinacija
Ordinacija    

 

Ambulanta Torak
Ambulanta Torak Apoteka Torak Ordinacija
Ordinacija    

 

Ambulanta Torda
Ambulanta Torda Apoteka Torda Ordinacija
Ordinacija Ordinacija Ordinacija

 

Ambulanta Čestereg
Ambulanta Cestereg Ordinacija Ordinacija

 

Ambulanta Hetin
Početak radova na ambulanti Hetin Potpisivanje povelje od strane direktora Doma Zdravlja Žitište dr Lodija Gabora Radovi na ambulanti Hetin
Ambulanta Hetin    
     

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |