Dz Zitiste Logo DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani : JAVNE NABAVKE

2020

 

ИЗМЕНА бр. 3 ПЛАНА ЈН ЗА 2020. - УСКЛАЂИВАЊЕ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈН

ИЗМЕНА бр. 2 ПЛАНА ЈН ЗА 2020.

ИЗМЕНА бр. 1 ПЛАНА ЈН ЗА 2020.

ПЛАН ЈН ЗА 2020.

Позив за јавну набавку мале вредности–JН 11/2020 - НАБАВКА КОЛПОСКОПА, ДЕФИБРИЛАТОРА И АУТОКЛАВА

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

за набавку апарата - Колпоскоп, дефибрилатор и аутоклав - 11/2020

Позив можете преузети са следећег линка: Позив

Конкурсна документација: Конкурсна - Сви апарати

Конкурсна документација: Конкурсна - Колпоскоп

Конкурсна документација: Конкурсна - Дефибрилатор

Конкурсна документација: Конкурсна - Аутоклав

07.08.2020. год.

Позив за јавну набавку мале вредности–JН 7/2020 - НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добрa - Биохемијски аналајзер - 7/2020

Позив можете преузети са следећег линка: Позив

Конкурсна документација: Конкурсна

Одлука о додели уговора: Одлука

Обавештење: Обавештење

30.06.2020. год.

Позив за јавну набавку мале вредности–JН 6/2020 - Лабораторијски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

за набавку добара по партијама - Лабораторијски материјал 6/2020

Позив можете преузети са следећег линка: Позив

Конкурсна документација: Конкурсна

Конкурсна документација у Excel табелама: Конкурсна

Одлука о додели уговора: Одлука

21.05.2020. год.

Позив за јавну набавку мале вредности–JН 13/2019 - Ултразвучни колор доплер апарат

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

за набавку добара - Ултразвучни колор доплер апарат 13/2019

Позив можете преузети са следећег линка: Позив

Конкурсна документација: Конкурсна

Одлука: Одлука

Обавештење: Обавештење

18.09.2019. год.

Позив за јавну набавку по партијама–JН 9/2019 - Нерегистровани лекови

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара - Нерегистровани лекови 9/2019

Позив можете преузети са следећег линка: Позив

Конкурсна документација: Конкурсна

Образац понуде : Образац понуде

10.06.2019. год.

Позив за јавну набавку мале вредности–JН 8/2019 - Нафтни деривати

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара - Нафтни деривати 8/2019

Позив можете преузети са следећег линка: Позив

Конкурсна документација: Конкурсна

Обавештење: Обавештење

Одлука: Одлука

19.06.2019. год.

Измена Обрасца понуде за јавну набавку мале вредности по партијама због техничке грешке–JН 6/2019 - Лабораторијски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

И З М Е Н У
(због техничке грешке) ОБРАСЦА ПОНУДЕ (Партија 7, Ставка 7, Позиција 96 - Пластични сталак за епрувете) 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара - Лабораторијски материјал 6/2019

Измењен Образац понуде: Измењен Образац понуде

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

12.07.2019. год.

Измена Конкурсне документације и обрасца понуде за јавну набавку мале вредности по партијама–JН 6/2019 - Лабораторијски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

И З М Е Н У
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБРАСЦА ПОНУДЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара - Лабораторијски материјал 6/2019

Измењена Конкурсна документација: Измењена Конкурсна

Измењен Образац понуде : Измењен Образац понуде

23.05.2019. год.

Позив за јавну набавку мале вредности по партијама–JН 6/2019 - Лабораторијски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара - Лабораторијски материјал 6/2019

Позив можете преузети са следећег линка: Позив

Конкурсна документација: Конкурсна

Образац понуде : Образац понуде

22.05.2019. год.

Позив за јавну набавку мале вредности по партијама–JН 5/2019 - Санитетски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара - Санитетски материјал 5/2019

Позив можете преузети са следећег линка: Позив

Конкурсна документација: Конкурсна

Образац понуде : Образац понуде

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

10.06.2019. год.

Позив за набавку наруџбеницом–JН 4/2019 - Услуге осигурања

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ НАРУЏБЕНИЦОМ

за набавку услуге осигурања - 4/2019

Наруџбеницу и документацију можете преузети са следећег линка: Наруџбеница

22.03.2019. год.

Измена спецификације за јавну набавку по партијама–JН 3/2019 - Медицинско-техничка помагала

 

Измењена спецификација:Измењена спецификација

28.02.2019. год.

Позив за јавну набавку по партијама–JН 3/2019 - Медицинско-техничка помагала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара - Медицинско-техничка помагала 3/2019

Позив можете преузети са следећег линка: Позив

Конкурсна документација: Конкурсна

Спецификација МТП:Спецификација

27.02.2019. год.

Позив за јавну набавку–JН 2/2019 - Одржавање софтвера

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку услуге одржавања софтвера 2/2019

Позив можете преузети са следећег линка : Позив

Конкурсна документација : Конкурсна

Одлука о додели уговора : Одлука

12.03.2019. год.

2018

Позив за јавну набавку–JН 21/2018 - Лабораторијски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку лабораторијског материјала 21/2018

Позив можете преузети са следећег линка : Позив

Конкурсна документација : Конкурсна

Образац понуде : Образац понуде

Одлука о додели уговора : Одлука

26.12.2018. год.

Наруџбеница за јавну набавку–JН 18/2018 - GPS за праћење возила

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц У
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

за набавку GPS за праћење возила 18/2018

Наруџбеницу можете преузети са следећег линка : Наруџбеница

Одлука о додели уговора : Одлука

13.11.2018. год.

Позив за јавну набавку–JН 17/2018 - Набавка стоматолошког материјала и инструмената

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

ИЗМЕЊЕН П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара по партијама – Стоматолошки материјал и инструменти бр. 17/2018

Измењен Позив можете преузети са следећег линка : ИЗМЕЊЕН ПОЗИВ

Измењену Кoнкурсну документацију са следећег линка: ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Измењен Образац понуде : Измењен Образац

Обавештење о продужењу рока : Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора : Одлука

Одлука о обустави поступка за три партије: Одлука

13.12.2018. год.

Позив за јавну набавку–JН 16/2018 - Набавка медицинско-техничких помагала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Медицинско-техничка помагала бр. 16/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Кoнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Одлука о додели уговора : Одлука

05.12.2018. год.

Измена конкурсне документације за јавну набавку–JН 14/2018 - Набавка канцеларијског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Канцеларијски материјал бр. 14/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Измењену кoнкурсну документацију са следећег линка:ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Измењен образац понуде : Измењен образац

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

24.10.2018. год.

Позив за јавну набавку–JН 14/2018 - Набавка канцеларијског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Канцеларијски материјал бр. 14/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Кoнкурсну документацију са следећег линка:КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : Образац

Питање и одговор : Питање и одговор

28.09.2018. год.

Измена конкурсне документације за јавну набавку–JН 12/2018 - Набавка санитетског возила

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Санитетско возило бр. 12/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Измењену кoнкурсну документацију са следећег линка: ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Обавештење о продужењу рока : Обавештење

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

01.10.2018. год.

Позив за јавну набавку–JН 12/2018 - Набавка санитетског возила

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Санитетско возило

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

03.09.2018. год.

Измена позива за јавну набавку–JН 11/2018 - Набавка рачунарске опреме - Сервер за е-картон

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

ИЗМЕНУ П О З И В А
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Рачунарска опрема - сервер за е-картон бр. 11/2018

Измењен Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Допуњену кoнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

27.07.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 11/2018 - Набавка рачунарске опреме - Сервер за е-картон

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Рачунарска опрема - сервер за е-картон бр. 11/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

22.06.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 9/2018 - Набавка нафтних деривата

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара – Нафтни деривати бр. 9/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

20.07.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

ИСПРАВКА Позива за јавну набавку–JН 8/2018 - Набавка санитетског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

Исправку П О З И В А
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Санитетски материјал бр. 8/2018

Исправку позива можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Исправку кoнкурсне документације са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Допуњен образац понуде : ОБРАЗАЦ

Одлука о додели уговора : Одлука

Одлука о обустави поступка : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

18.07.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 8/2018 - Набавка санитетског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Санитетски материјал бр. 8/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

08.06.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 7/2018 - Набавка лабораторијског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Лабораторијски материјал бр. 7/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Одлука о додели уговора : Одлука

Одлука о обустави поступка : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

25.06.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 6/2018 - Набавка нерегистрованих лекова

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара – Нерегистровани лекови бр. 6/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Одлука о додели уговора : Одлука

Одлука о обустави поступка : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

31.05.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 5/2018 - Набавка галенских лекова

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара – Галенски лекови бр. 5/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Питања и одговори : ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

24.05.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 2/2018 - Набавка медицинско-техничких помагала по партијама

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара – Медицинско-техничка помагала бр. 2/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

07.03.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JНМВ 1/2018 - Одржавање е-Картона, програма за апотеке и књиговодственог програма

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за јавну набавку услуга – Одржавање еКартон ИС, апотекарског и књиговодственог програма бр. 1/2018

 

Позив можете преузети са следећег линка :ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

 

28.02.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 Позив за јавну набавку–JНМВ 8/2017 - Рачунарска опрема

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – бр. 8/2017

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Измењена спецификација, образац понуде : ОБРАЗАЦ ИЗМЕЊЕН

Одлука о додели уговора : Одлука

27.11.2017. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку–JНМВ 1/2017 - Одржавање eKartonа, APO програма

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Одржавање еКартон ИСа, апотекарског програма, књиговодственог програма бр. 1/2017

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

28.02.2017. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2016. годину

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2015. годину

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2014. годину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |